Prinsen og Prinsessen

Kurser og foredrag

Kurser og Foredrag

I foreningen Privat Børnepasning Fyn samarbejder vi med SOSU-Fyn omkring kurser. Men foreningen inviterer også en gang imellen spændende foredragsholdere og der kan man deltage som medlem.


Jeg ønsker, at deltage i flere kurser og foredrag i fremtiden og de vil altid blive lagt uden for arbejdstiden.
Kursus 2023

Leg med sprog 2

3 dage ved Sosu FynKursus 2022

Mentalisering

5 dage ved Sosu FynKursus 2021

Arbejdet med for tidligt fødte børn

5 dage ved Sosu Fyn

Kursus 2019/2020:

Jeg er ved at bliver Bobles certificeret. Det foregår over 4 lørdage og jeg har allerede arbejdet en del med det i min hverdagen. 

Kursus 2019:

"Første hjælps kursus" 

Det blev udbudt af Røde Kors.

Kursus 2019:

"Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet"

Et 2 dags kursus fra SOSU-Fyn.

Kursus 2019:

"Den styrkede pædagogoske læreplan"

Et 3 dags kursus fra SOSU-Fyn.

Kursus 2018:

"Leg med børn, med tvist af natur"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn.

Kursus 2017:

"Første hjælps kursus" 

Vi havde besøg af LæFF - Holdet ”Læger for fremme af førstehælp. 

Kursus 2017:

"Pædagogisk måltid"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn.

Kursus 2016:

"Leg med sprog"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn om, at udvikle børns sprog.

Kursus 2015:

"Børns kompetence fra 0 - 5 årige"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn om, at takle børns forskelligeheder og løse konflikter.

Kursus 2015:

"De kære børn fra 0 til 4 år"

1 dags førstehjælpskursus, det skal man have hver andet år.

Kursus 2014:

"Forældresamarbejde"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn om, at tage tage udfordringer op med forældrene, om at samarbejde omkring børnene.

Kursus 2012:

"Børns motorik, sansning og bevægelse"

Et 10 ugers kursus fra SOSU-Fyn om, at lærer børns bevægelse.   

Foredrag 2023

Søvn. Hvordan får man sine børn til at soveFørstehjælp 2022

 Foredrag 2022

Jeg har deltaget om fortidligt fødte børn. Spændende emne. 

Foredrag 2020: 

Jeg har deltaget i et foredrag med Cecili om kalder sig selv for Ergobarnet. Fokus på primære sanser, hvilke sanseforstyrrele hun ser i sin praksis.

Foredrag 2019:

Jeg har deltaget i et foredrag med Sigurt Berry omkring sans og motorik.

Foredrag 2019:

Jeg har deltaget i et foredrag med børnefysioterapeut Gitte. En aften med nye indgangs vinkler til søvn på børnene, hvorfor gør børn som de gør?

Foredrag 2018:

Jeg har deltaget i et foredrag med Mette Carendi. Et utrolig godt foredrag, hvor Mette bla. kom ind på forståelsen af børns vanskelige adfærd, hvor hun afliver en del myter og i stedet byder ind med mere solidt funderede tilgange, der både hjælper børn og voksne ud på den anden side af stormvejret. Mette kom også ind på hvilke former for vanskelig adfærd, der er forventelige, som børn vil få gennem leg med andre børn.

Foredrag 2017:

Jeg har deltaget i et foredrag omkring kiropraktor. Vi havde besøg fra "Tidens kiropraktor hus". Det var et spændende emne, og følelsen af at være blevet klogere, og mere opmærksom på visse problemetikker, med vores kære børn, er helt klart til stede. Noget vi kan støde på i vores hverdag.

Foredrag 2016:

Jeg har deltaget i et foredrag med Jens Winther. Han holdt foredraget ”Den sorte skole”, som var et spændende foredrag om børneopdragelse, og det at ha en teenager i huset. Han var meget bestemt i sine udmeldinger og ingen slinger i valsen, tilbage til ”gamle dage” hvor der var noget der hed regler og rammer i en hver familie, familier i dag, er for bløde og for eftergivende, det gir nogle børn der ikke har respekt for andre mennesker.

Foredrag 2015:

Jeg har deltaget i et foredrag med Per Kølle, som er idrætslærer. Det var et foredrag om, at få meget mere motorik i hverdagen.

Foredrag 2015:

Jeg har deltaget i et foredrag med Ulla Lebahn, som er underviser. Det var et foredrag om børns spisevanskeligheder.

Foredrag 2014:

Jeg har deltaget i et foredrag med Dorthe Nørgaard, som er musikpædagog. Det var et musik arrangementog om, at lærer børn musik på en helt ny måde. 

Foredrag 2014:

Jeg har deltaget i et foredrag med Lotte Palseen, som er psykoterapeut. Det var om særligt sensitive børn.  

Foredrag 2014:

Jeg har deltaget i et foredrag med Anja Sigvard Nielsen, som er socialrådgiver og familiekonsulent. Det var omkring signalstærke børn.

Foredrag 2013:

Jeg har deltaget i et foredrag med Lola Jensen som er socialpædagog og familievejleder. Det var et 6 timers foredag om børn fra 0 - 6 årige. Det var både for forældre og medlemmer, og vi havde en sjov og meget læreri dag.

Foredrag 2012:

Jeg har deltaget i et foredrag med Lisbeth Strit, som er afspændings- og dagplejepædagogog. Det var om for tidlig fødte børn.